L’Atelier

6 persons

Night : 125 euros                            Week-End : 250 euros                            Week : 450 euros

La Miellerie Côté Cour

5 persons

  Weekend : 370 euros                               Week : 650 euros

terrasse

La Petite Maison

5 persons

  Week-End : 370 euros                               Week : 650 euros

Cuisine

L’Orangerie

4 persons

  Week-End : 370 euros                               Week : 650 euros

The Grey Bedroom

La Chambre Grise

2 persons

  Night : 150 euros                            Week-End : 280 euros                               Week : 900 euros

La Chambre Blanche

2 persons

Night : 150 euros                            Week-End : 280 euros                               Week : 900 euros

View on the river

La Chambre Rouge

2 persons

Night : 130 euros                            Week-End : 250 euros                               Week : 770 euros